KAPTAN İBRAHİM AĞA CAMİİ


Haritada Gör

Kaptan İbrahimağa Camii Beşiktaş’ta Akaretler’de, Sinanpaşa Mahallesinde, Sinanpaşa Köprü So- kak’ta Bulunmaktadır. ”Sormagir Odaları Mescidi” adı ile de bilinmektedir.

Banisi Kaptan İbrahim Ağa tarafından H.1032/M.1622’de yaptırılmıştır.

Mescidin ilk şekli fevkânî bir binadır ve yakınında bulunan bostan ve odalar da mescidin vakfındandır. Mescidin minberini sudur-ı eslaf’tan Hacı Mehmet Paşa’nın hazinedarı Mehmet Ağa yaptırmıştır. Zaman içerisinde yıpranan ve eskiyen mescit 1763 tarihinde Sadrazam Hamid Hamza Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarından öğrenildiği kadarıyla Kaptan İbrahim Ağa Camii’nin yanında bir de mektebi bulunuyordu. Ayrıca mescidin yakınında Sultan II. Mustafa’nın kızı Safiye Sultan’ın hayratı olan suyu çok tatlı bir de çeşmesi vardı.

Cümle kapısı üzerinde yer alan ve 1899 tarihli kitabesine göre Sultan II. Abdülhamid tarafından kagir duvarlı ve ahşap çatılı olarak yeniden ihya edilmiştir. Minaresi taştandır.

Bugünkü cami Sultan II. Abdülhamid’in yaptırdığı camidir.

Kaptan İbrahim Ağa Camii’ne sokaktan açılan iki kanatlı ahşap bir kapıdan son cemaat yerine girilir. Son cemaat yeri, enlemesine dikdörtgen planlıdır. Kuzey duvarında bulunan üç pencere ile aydınlık almaktadır. Camiye girişte son cemaat yerinin sağ tarafından caminin kadınlar mahfiline çıkılan bir ahşap merdiven ve ayrıca caminin alt bölümüne inilen ayrı bir merdiven vardır. Ayrıca son cemaat yeri girişte sol tarafta bir imam odası bulunmaktadır. Son cemaat yerinden kıble istikametinde açılan iki kanatlı kapıdan ana mekan olan harime girilir. Cami kagir duvarlı, ahşap, bağdadi tavanlı, ahşap çatılı, üstü kiremit örtülü ve minareli bir yapıdır. Duvarları sade boya, kıble duvarında iki, batı duvarında ise dikdörtgen planlı, ahşap, demir parmaklıklı üç adet pencere bulunmaktadır. Mihrap ve minberi’nin oldukça kaliteli bir işçiliği vardır. Kabartma motiflerin üzeri beyaz boya üzerine altın yaldızlı olan mihrap ve minber işçiliği yapıldığı döneminin bezeme özelliklerini yansıtmaktadır. Vaaz kürsüsü ahşaptan ve sade görünümlüdür. Müezzin mahfili harim’in kuzeybatı köşesinde ahşap parmaklıklarla ayrılmıştır. Ahşap kadınlar mahfili son cemaat yeri ile harimin kuzey kesiminin üzerini kaplamaktadır. Kadınlar mahfili kuzey duvarında bulunan dikdörtgen planlı dört pencere ile aydınlık almakta olup tavanı ahşaptır. Caminin solunda bulunan tek şerefeli minaresi ise taştandır.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız