ALİ BEY ÇEŞMESİ (DÖRT YÜZLÜ ÇEŞME)


Haritada Gör

Beşiktaş Alibey Çeşmesi Beşiktaş’ta Abbasağa Mahallesi’nde Yenimahalle Fırını Sokağı’ndadır. “Cihannüma Çeşmesi”, “Dörtyüzlü Çeşme” ve “Mehmet Ali Bey Çeşmesi” adlarıyla da anılan bu meydan çeşmesi kesme taştan küp gövdeli olarak yapılmıştır. Çeşmenin dörder satırlık celi ta’lik hatla hakkedilmiş 1836 tarihli kitabesi, üç ayrı pano içinde yer alır. Bu kitabeden anlaşıldığı kadarıyla çeşmenin banisi Ali Bey adlı bir zattır. Çeşmenin üzerinde dışa taşkın bir saçak bulunur. Ayna taşların üzerinde kademeli silmelerle çerçevelenmiş kitabeler ve bunların üzerinde de oval formlar birer madalyon bulunur. Haznesinin bütün cephesinde kitabeler mevcuttur.

Birinci cephede, madalyon içerisinde Sultan II.Mahmud’un tuğrası, altına “ Besmele “ ve “ ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura” âyeti,

İkinci cephede: madalyon içerisinde hadis-i şerif ”Kale Resulullah S.A.V”, altında:
“ Hazret-i Şah-ı cihanın her mıkarreb bendesi”
“ Ser-bülend olsa sezâdır meşreb-i ferzanede”
“ Biri ez-cümle Ali Bey kim ulüvvi nâm ile”
“ Gevher-i şehvâre benzer subha-i sad-dânede”

Üçüncü cephede: Madalyon içerisinde hadis-i şerif “Kale Resulallah S.A.V Efdalüssadakatü sakyülma” altında:
“ Fi sebîl-i-iilah yapdırdı bu âli çeşmeyi”
“ Gelsin içsinler salâ hayvânede insâne de”
“ Sâye-i Şahinşeh-i derya-himemde dâimâ”
“ Cûyibar-i hayr-ü cüd icra ide her yâne de”

Beşiktaş Alibey Çeşmesi Dördüncü cephede: Madalyon içerisinde hadisi şerif “Kale Resulullah S.A.V Elmaülâyabillü men’ahu” Altında:
“ San’at-i tarihe Pertev eyleriz gâhi heves”
“Gerçi yokdur kabiliyyet tab’ı naçizânede”
“Geldi sû târihi dil-cû oldu doldu tasdı âb”
“ Çeşme yapdırdı Ali Bey sâye-i şâhânede”

Çeşmenin tamamen sade olan aynataşları ve tekneleri mermerdendir. Ayna taşlarını sınırlayan, dikdörtgen formdaki yivli pilastrların kesişme noktalarında bulunan birer rozet cephedeki yegane bezemeyi oluşturur.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız